Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg 5% korting op je eerste bestelling | Gratis levering bij bestellingen boven € 50

Voorwaarden en bepalingen

Overzicht

Deze website wordt beheerd door F C Brown (Steel Equipment) Ltd, opererend onder de handelsnaam Bisley. F C Brown (Steel Equipment) Ltd is een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales met haar statutaire zetel te Caswell Way, Reevesland Industrial Estate, Newport, Wales, NP19 4PW en bedrijfsnummer 693397. Ons BTW-nummer is 211338605. Bisley B.V. is een 100% dochteronderneming van F C Brown (Steel Equipment) Ltd, opererend in de Benelux. Het bezoekadres van Bisley B.V. is Burgemeester Stekelenburgplein 199 – Unit 2.4, 5041 SC te Tilburg. Ons Kvk is 18032190 en het BTW-nummer is NL009615623.B01 Op de gehele website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar F C Brown (Steel Equipment) Ltd (hierna te noemen “Bisley”). Bisley biedt jou, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze website, op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier vermeld staan.

Door onze website te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, ga je onze “Service” aan en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en condities (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn op deze website. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Een verder gebruik van of toegang tot de website na het bekendmaken van wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Online winkel voorwaarden

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je minstens meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont, of dat je meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont en dat je ons toestemming hebt gegeven om een van je minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag je, bij het gebruik van de service, enige wet overtreden in je rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot copyright wetten).

Je mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van je service.

Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook de service te weigeren.

Je begrijpt dat je content (niet inclusief credit card informatie), onversleuteld overgebracht kan worden en (a) transmissies over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service, of de toegang tot de service of een contact op de website via welke de service wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Wijzigingen van de Service en Prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

Producten en diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op deze website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op je computermonitor volledig accuraat en waarheidsgetrouw zal zijn aan het product in werkelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat aangeschaft of verkregen is door jou aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service gecorrigeerd zullen worden.

Nauwkeurigheid van facturering en rekeninginformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd gedaan. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account- en andere informatie, met inbegrip van je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

Optionele gereedschappen

Wij kunnen je toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden “zoals het is” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik door de klant van optionele tools van derden.

Elk gebruik door jou van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider(s).

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

Aangaan van een verkoopovereenkomst

Elke bestelling die je via deze website plaatst, vormt een aanbod om goederen van ons te kopen.

Betaling zal worden genomen van de kaartgegevens die op het moment dat je bestelling wordt geplaatst. Het in ontvangst nemen van de betaling houdt geen aanvaarding van de bestelling in en indien wij om welke reden dan ook niet in staat zijn je bestelling te aanvaarden of uit te voeren, zullen wij je binnen 14 dagen een volledige terugbetaling doen toekomen.

Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je een e-mail met een bevestiging van je bestelling. De Bestelbevestiging bevat details over de producten die je hebt besteld, de totale kosten van de bestelling (inclusief levering) en een referentienummer van de bestelling. Het vormt tevens de BTW-ontvangstbevestiging voor alle door jou bestelde product(en).

Aanvaarding van een bestelling vindt plaats wanneer wij het/de product(en) aan je verzenden. Totdat wij het/de product(en) hebben verzonden, is er nog geen overeenkomst tot stand gekomen tussen Bisley en de koper. Hoewel wij hopen alle bestelde producten te kunnen leveren, behouden wij ons het recht voor, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen, op enig moment een aanbieding niet te accepteren. Indien wij een bestelling weigeren zullen wij trachten contact met je op te nemen om je dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te laten weten.Tenzij anders vermeld zijn alle op deze website getoonde prijzen inclusief BTW en andere toepasselijke belastingen. De getoonde productprijzen zijn exclusief bezorgkosten. Eventuele leveringskosten worden berekend en toegevoegd aan de totale prijs van de bestelling tijdens het afrekenen.

Koppelingen naar derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere inzendingen

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’), ga je ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die je naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden.

Je stemt ermee in dat je opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat je commentaren geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zouden kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van je commentaar. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die je maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door jou of een derde partij zijn geplaatst.

Persoonlijke informatie

Het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kan er informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productomschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de service of op een gerelateerde website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de service of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de service of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

Verboden gebruik

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de service of van enige gerelateerde website, andere websites of het internet aantast of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Service of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om je gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruiken.

Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de dienst op je eigen risico is. De service en alle producten en diensten die u via de service worden aangeboden worden (tenzij uitdrukkelijk door ons aangegeven) aangeboden “zoals deze is” en “zoals deze beschikbaar is” voor gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

In geen geval zal Bisley, onze directeuren, functionarissen, werknemers, geaffilieerde bedrijven, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, omzetderving, verlies van besparingen, verlies van data, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit je gebruik van de dienst of producten verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane mate.

Schadeloosstelling

Je gaat ermee akkoord F.C. Brown (Steel Equipment Ltd) en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je niet langer gebruik wenst te maken van onze services, of wanneer je stopt met het gebruik van onze site.

Indien je naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat je nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan je dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

Gehele overeenkomst

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en zijn van toepassing op je gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederlands recht.

Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Door verder gebruik te maken van of toegang te hebben tot onze website of de service na het bekendmaken van wijzigingen aan deze servicevoorwaarden, aanvaar je deze wijzigingen.

Contact Informatie

Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan ons via klantenservice@bisley.nl of schriftelijk aan Bisley t.a.v. klantenservice, Burgemeester Stekelenburgplein 199 – unit 2.4. 5041 SC Te Tilburg.

Real Spaces Galerij

Onze REAL SPACES galerij (is eigendom van en wordt beheerd door F C Brown (Steel Equipment) Limited (“BISLEY”, “Bisley Shop”) en biedt u de mogelijkheid om foto’s te uploaden van uw Bisley producten in uw ruimte. Zodra je jouw afbeelding hebt geüpload, kan deze door Bisley Shop worden geselecteerd om te worden weergegeven in de REAL SPACES galerij en/of worden gebruikt op de Bisley Shop sociale media kanalen.

Wanneer je je afbeelding upload, zal je gevraagd worden om wat informatie te verstrekken zodat wij je kunnen identificeren. Als wij jouw afbeelding gebruiken op onze website galerij of op onze sociale media kanalen, zullen wij alleen jouw voornaam en Instagram publiceren bij de afbeelding, mocht je deze opgeven.

Als je ons tagt of attendeert op een post van Bisley in jouw ruimte op sociale media, kan het zijn dat je een reactie ontvangt van de Bisley Shop met de vraag om jouw toestemming om jouw foto te publiceren op onze sociale media accounts en de REAL SPACES galerij. Gelieve te antwoorden met #YESBISLEY als je akkoord gaat met de volgende voorwaarden en condities:

Jij blijft juridisch eigenaar van alle rechten die je bezit (inclusief auteursrecht) op elke foto die je uploadt. Echter, door te reageren met #YESBISLEY verleen je de Bisley Shop een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royalty-vrije, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om de foto te gebruiken op de manier zoals hieronder beschreven.

 • De Bisley Shop mag jouw foto gebruiken op haar Instagram pagina @bisley_shop samen met Bisley’s andere sociale kanalen, waaronder Facebook, Twitter en Pinterest. De Bisley Shop kan jouw foto ook gebruiken op de website in de REAL SPACES galerij, op productpagina’s en in e-mail marketing content.
 • Door te reageren met #YESBISLEY geef je de Bisley Shop het recht om jouw voornaam, sociale media en onderschrift te gebruiken bij het gebruik van de foto.
 • De Bisley Shop zal naar eigen goeddunken foto’s publiceren en is niet verplicht om foto’s te gebruiken die zijn getagd in of geüpload naar de galerij.
 • Door #YESBISLEY te antwoorden, garandeer en verklaar je dat (i) je alle rechten (inclusief auteursrechten) bezit op de geüploade foto of, als de foto onderhevig is aan rechten van derden, je alle vereiste licenties, rechten, toestemmingen en/of machtigingen hebt om de foto te publiceren en de hierboven beschreven licentie aan BISLEY te verlenen, en (ii) je ouder bent dan 18 jaar.
 • Voor zover toegestaan door de wet, stem je er ook mee in afstand te doen van alle morele rechten die je zou bezitten met betrekking tot geüploade foto’s.
 • Bisley Shop mag de geüploade foto’s gebruiken, bewerken, wijzigen, reproduceren, vertalen, publiceren of er afgeleide werken van maken naar eigen goeddunken.

Richtlijnen voor foto-inhoud

Alle geuploade foto’s worden gemodereerd door de Bisley Shop. We zullen geen foto’s voor publicatie selecteren die een van de volgende inhoud bevatten:

 • Materiaal met copyright en/of handelsmerk: upload geen foto’s of andere inhoud die inbreuk maakt of kan maken op de rechten (bijv. copyright of handelsmerken) van een derde partij (zoals inhoud die handelsmerken, logo’s, bedrijfsnamen, insignes, foto’s of kunstwerken, uittreksels van boeken, foto’s/video’s van tv- of filmscènes bevat).
 • Schadelijk beeldmateriaal: upload geen beeldmateriaal dat redelijkerwijs kan worden beschouwd als schadelijk, bedreigend of gewelddadig, intimiderend, beledigend, aanstootgevend, haatdragend, opruiend, discriminerend, godslasterlijk of pestend.
 • Imitatie: gebruik alleen niet-aanstootgevende gebruikersnamen, en doe je niet voor als iemand anders.
 • Privé & Vertrouwelijk: upload niets dat als vertrouwelijk kan worden beschouwd of dat naar een persoon zou kunnen verwijzen (bv. werkgegevens, creditcardnummers, adresgegevens, alles wat kenmerkend is voor een bepaalde persoon).
 • Personen / gezichtsherkenning: upload geen foto’s met mensen op de foto, ongeacht of hun gezicht te zien is of niet. Dit omvat foto’s van mensen binnen de foto (bijv. een foto in een fotolijst op een bureau).
 • Commentaar: zorg ervoor dat de informatie bij je foto’s accuraat is (als het om feiten gaat) en dat het je oprechte mening is (als je je mening geeft). Plaats geen berichten die op enigerlei wijze lasterlijk zijn voor een persoon of bedrijf.
 • Reclame: maak geen reclame voor of promoot geen goederen of diensten van jezelf of van derden in foto’s of inzendingen.
 • Links: gelieve geen link naar media of uitvoerbare bestanden te plaatsen bij je foto’s of inzendingen.

Wat gebeurt er als ik een klacht heb over een foto of een foto wil laten verwijderen?

Als je van mening bent dat een geüploade foto op onze webpagina’s ongepast of aanstootgevend is of iemands wettelijke rechten schendt (bijv. inbreuk op handelsmerk of auteursrecht), dan kun je de foto melden door een e-mail te sturen naar klantenservice@bisley.nl

Wij behouden ons het recht voor om de foto’s op elk moment en om welke reden dan ook van Instagram, website of marketingmateriaal te verwijderen.
Sites van derden

Gebruikers van de Bisley Shop hebben de mogelijkheid om de foto’s die getoond worden op onze Instagram en productpagina’s te delen via hun sociale media.

Let op: hoewel de Bisley Shop foto’s kan verwijderen van bisley.nl website, kan de Bisley Shop niet, noch is de Bisley Shop verantwoordelijk voor, het verwijderen van foto’s gedeeld of geplaatst door derden op sites van derden die niet onder controle staan van de Bisley Shop. Indien je een foto wilt rapporteren die gedeeld is op een site van een derde partij, dien je direct contact op te nemen met de derde partij of de site van de derde partij.