Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en krijg 5% korting op je eerste bestelling | Gratis levering bij bestellingen boven € 50

Verklaring inzake moderne slavernij

Verklaring Moderne Slavernij Wet 2015

(F C Brown (Steel Equipment) Bisley zet zich in om te voorkomen dat slavernij en mensenhandel zich voordoen in al haar bedrijfsactiviteiten, alsmede om ervoor te zorgen dat onze toeleveringsketens ook vrij zijn van dergelijke praktijken. Deze verklaring is opgesteld op grond van artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en beschrijft de stappen die we hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat zowel onze bedrijven als onze toeleveringsketens vrij zijn van slavernij en mensenhandel gedurende het boekjaar dat eindigt op 31 juli 2020. Bisley heeft uitsluitend medewerkers in dienst in het Verenigd Koninkrijk en wordt consequent aangestuurd door onze afdeling Human Resources. Bisley streeft naar goed betaalde, langdurige en zekere banen voor al haar medewerkers, die allen boven het “Living Wage” loon worden betaald. Onze contracten met organisaties die indirecte werknemers in dienst hebben, bevatten clausules waardoor wij er zeker van zijn dat zij tenminste het leefbaar loon ontvangen. Bisley zet zich in om een wenselijke en veilige werkplek te bieden waar medewerkers gewaardeerd en ondersteund worden in hun functie. Zorgen over slavernij of mensenhandel kunnen worden gemeld bij de lijnmanagers of bij Personeelszaken, zodat passende actie kan worden ondernomen.

Onze inzet

Ons anti-slavernij-, CSR- en duurzaamheidsbeleid inzake inkoop weerspiegelt ons streven om doeltreffende procedures en controles in te voeren en te handhaven om het risico dat mensenhandel en andere moderne slavernijpraktijken onze bedrijfsactiviteiten of toeleveringsketens binnendringen tot een minimum te beperken, en om ethisch en integer te handelen in al onze bedrijfsactiviteiten en -relaties. Wij zorgen ervoor dat onze leveranciers op de hoogte zijn van ons beleid en nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze leveranciers zich aan dezelfde hoge normen houden.

Ons managementsysteem

Bisley hanteert een geïntegreerd managementsysteem, geaccrediteerd volgens ISO9001, ISO14001, ISO 45001 en ISO 27001, om er zeker van te zijn dat alle bedrijfsactiviteiten zo gepland zijn dat ze effectief en efficiënt worden uitgevoerd, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan het bedrijfsbeleid, waaronder die met betrekking tot anti-slavernij en mensenhandel. De uitvoering van geplande activiteiten gebeurt in overeenstemming met de relevante procedures, normen en wetgeving. De belangrijkste activiteiten worden gecontroleerd en geëvalueerd om goede praktijken en mogelijkheden tot verbetering vast te stellen en de feedback van alle activiteiten wordt door het senior management beoordeeld en er worden acties vastgesteld om de bedrijfsprestaties te verbeteren. F.C. Brown heeft de problematiek van de moderne slavernij in deze processen geïntegreerd.